Všestranné zkoušky

17.09.2012 21:06

O víkendu Bert bojoval na dvoudenních Všestranných zkouškách malých plemen pořádaných OMS Plzeň v honitbách Velečov a Žihle. Dosáhl vynikajícího výsledku a stal se v I. ceně a s maximálním možným počtem bodů vítězem zkoušek. Tento úspěch na vrcholných zkouškách prokazuje jeho univerzální použitelnost v lovecké praxi a dává mu právo užívat za jménem označení "U" - všestranný pes.

Slavnostní závěr vypracování pobarvené stopy a dohledání kusu spárkaté zvěře

—————

Zpět